20 Lat

mgr Jerzy Kowalski
artysta konserwator dzieł sztuki

urodzony w Bochni. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu i Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Praca dyplomowa w 1978 roku pod kierunkiem Prof. Z. Medweckiej.

Od czasu ukończenia studiów zajmuje się konserwacją rzeźby i malarstwa, a także kompleksową konserwacją obiektów zabytkowych. W swym ponad 30- letnim dorobku posiada wiele realizacji konserwatorskich indywidualnych i zespołowych w Polsce, Niemczech i Chorwacji.

Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.